Page 4 - victoria_kat_2016_cz_crop
P. 4

ÚVOD

  V rukách držíte aktualizovaný katalog kancelářských   alternativu v každodenním životě, v kancelářském ale
  potřeb VICTORIA. Snažili jsme se vytvořit komplexní a  i v domácím prostředí. K dispozici jsou kancelářské
  zároveň přehledný katalog pro prezentování výrobků   papíry, kalkulačky, spotřební materiály k tiskárnám,
  této, v segmentu kancelářských produktů, již dobře   čistící prostředky, kancelářský nábytek a mnoho
  známé produktové rodiny.                jiných užitečných výrobků.

  Značka VICTORIA má více než dvacetiletou tradici.    Prioritou při připravování katalogu byla logičnost.
  Kromě standardních, oblíbených produktů najdete v    Orientaci usnadňuje barevné rozlišení členění
  naší nabídce i novinky: mimo jiné plánovací a skleněné kapitol. Vysvětlivky k nejdůležitějším ikonám
  tabule. Jednou z nejdůležitějších podmínek při     najdete na jedné společné straně v zadní části
  navrhování a výrobě jednotlivých produktů VICTORIA   katalogu. Zvýšenou pozornost věnujeme ochraně
  je spolehlivost a kvalita. Za úspěch vděčí především  životního prostředí, řadu produktů rozšiřuje stále
  vyváženému poměru ceny a kvality.            více „zelených výrobků“. Pro jednoduché označení
                              ekologických výrobků používáme zelené ikony.
  První produkty VICTORIA - 3,5" magnetické diskety    Ekologicky smýšlející zákazníci to určitě ocení!
  - se dostaly na trh v roce 1993. Díky neustále se
  rozšiřující nabídce má tato značka v současnosti    Věříme, že výrobky VICTORIA osloví zákazníky, kterým
  téměř 1 500 výrobků. Sortiment byl vytvořený      záleží na kvalitě za přiměřenou cenu!
  tak, aby produkty VICTORIA nabízely vhodnou

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9