Page 4 - VICTORIA_KATALOGUS
P. 4

ÚVOD   UREDSKI STROJEVI kancelářských potřeb VICTORIA. Snažili jsme se  Orientaci usnadňuje barevně rozlišené členění kapitol.
                                 Prioritou při připravování katalogu byla přehlednost.
     Právě listujete aktualizovaným katalogem


                                 Zvýšenou pozornost věnujeme ochraně životního
     vytvořit komplexní a zároveň přehledný katalog pro
                                 prostředí, škálu výrobků rozšiřuje stále více „zelených
     prezentování výrobků této, v segmentu kancelářských
                                 produktů“. Většina spotřebních materiálů - tonerů
     produktů, již dobře známé produktové rodiny.
     Jednou z nejdůležitějších podmínek při navrhování a

     výrobě jednotlivých produktů VICTORIA je spolehlivost  a náplní - je vyrobena z recyklovaných materiálů,
                                 chceme se vyhýbat zbytečnému zatížení životního
     a kvalita. Za úspěch vděčí především vyváženému     prostředí odpadem.
     poměru ceny a kvality.                 Na jednoduché označení ekologických výrobků

     První produkty VICTORIA - 3,5“ magnetické diskety    používáme zelené ikony. Ekologicky zaměření

     - se dostaly na trh v roce 1993. Díky neustále se    zákazníci to jistě ocení!

     rozšiřující nabídce má tato značka v současnosti    Věříme, že výrobky VICTORIA osloví zákazníky, kterým
     téměř 1500 výrobků. Sortiment byl vytvořen tak, aby   záleží na kvalitě za přiměřenou cenu!

     produkty VICTORIA nabízely vhodnou alternativu v

     každodenním životě, v kancelářském ale i v domácím

     prostředí.  4 4                      www.victoriairodaszer.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9