Page 3 - VICTORIA_KATALOGUS
P. 3

OBSAH                                                           UREDSKI STROJEVI

                KANCELÁRSKY PAPIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
                ZAKLADANIE A ARCHIVÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
                PÍSACIE POTREBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34                KOREKCIA, LEPENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
                KANCELÁRSKE DOPLNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
                MALÉ KANCELÁRSKE ZARIADENIA . . . . . . . . . . . . . . . . 47                ODKLADANIE A BALENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
                KANCELÁRSKA TECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
                POČÍTAČOVÉ PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56                PREZENTÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
                KANCELÁRSKY NÁBYTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69                HYGIENICKÉ POTREBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
                VYSVETLIVKY K IKONÁM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72


                                                          3 3
   1   2   3   4   5   6   7   8