Page 4 - VICTORIA_KATALOGUS
P. 4

ÚVOD   UREDSKI STROJEVI potrieb VICTORIA. Snažili sme sa vytvoriť komplexný a  Orientáciu uľahčuje farebne rozlíšené členenie kapitol.
                                 Prioritou pri pripravovaní katalógu bola logickosť.
     Práve listujete aktualizovaný katalóg kancelárskych


     zároveň prehľadný katalóg na prezentovanie výrobkov

                                 Zvýšenú pozornosť venujeme ochrane životného
     tejto, v segmente kancelárskych produktov už dobre
                                 prostredia, škálu výrobkov rozširuje čoraz viac
     známej produktovej rodiny.                                 – tonerov a náplní – je vyrobená z recyklovaných
     Jednou z najdôležitejších podmienok pri         „zelených produktov“. Väčšina spotrebných materiálov
     navrhovaní a výrobe jednotlivých produktov       materiálov, chceme sa vyhýbať zbytočnému zaťaženiu
     VICTORIA je spoľahlivosť a kvalita. Za úspech vďačia  životného prostredia odpadom.

     predovšetkým pre vyvážený pomer ceny a kvality.

                                 Na jednoduché označenie ekologických výrobkov

     Prvé produkty VICTORIA – 3,5” magnetické diskety – sa  používame zelené ikony. Ekologicky rozmýšlajúci
     dostali na trh v roku 1993. Vďaka neustále sa rozširujúcej  zákazníci to určite ocenia!

     ponuke má táto značka v súčasnosti takmer 1500

     výrobkov. Sortiment bol vytvorený tak, aby produkty   Veríme, že výrobky VICTORIA oslovia zákazníkov,

     VICTORIA ponúkali vhodnú alternatívu v každodennom   ktorým záleží na kvalite za primeranú cenu!
     živote, v kancelárskom ale aj v domácom prostredí.

  4 4                      www.victoriairodaszer.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9