Page 4 - victoria_katalĂłgus_2016_sk_TRIM
P. 4

NA ĂšVOD

  V rukách držíte aktualizovaný katalóg kancelárskych     Prioritou pri pripravovaní katalógu bola logickosť.
  potrieb VICTORIA. Snažili sme sa vytvoriť komplexný a    Orientáciu uľahčuje farebne rozlíšené členenie kapitol.
  zároveň prehľadný katalóg na prezentovanie výrobkov     Zvýšenú pozornosť venujeme ochrane životného
  tejto, v segmente kancelárskych produktov už dobre     prostredia, škálu výrobkov rozširuje čoraz viac
  známej produktovej rodiny.                 „zelených produktov“. Väčšina spotrebných materiálov
                                – tonerov a náplní – je vyrobená z recyklovaných
  Jednou z najdôležitejších podmienok pri           materiálov, chceme sa vyhýbať zbytočnému zaťaženiu
  navrhovaní a výrobe jednotlivých produktov         životného prostredia odpadom.
  VICTORIA je spoÄľahlivosĹĄ a kvalita. Za Ăşspech vÄŹaÄŤia
  predovšetkým pre vyvážený pomer ceny a kvality.       Na jednoduché označenie ekologických výrobkov
                                používame zelené ikony. Ekologicky rozmýšlajúci
  Prvé produkty VICTORIA – 3,5” magnetické diskety – sa    zákazníci to určite ocenia!
  dostali na trh v roku 1993. Vďaka neustále sa rozširujúcej
  ponuke má táto značka v súčasnosti takmer 1500       Veríme, že výrobky VICTORIA oslovia zákazníkov,
  výrobkov. Sortiment bol vytvorený tak, aby produkty     ktorým záleží na kvalite za primeranú cenu!
  VICTORIA ponĂşkali vhodnĂş alternatĂ­vu v kaĹľdodennom
  živote, v kancelárskom ale aj v domácom prostredí.

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9