Page 9 - VICTORIA_KATALOGUS
P. 9

Rozhodujme sa

                 ekologicky!


                 Na výrobu papierov VICTORIA „Green”

                      sa použije 0 kg dreva,
                       čiže o 100 % menej,
                    ako na výrobu štandardného
                      kancelárskeho papiera.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14